OSVC261/2018
ID intern unic:  376082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 261
din  07.06.2018
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 981
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.506 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial nr.176-180/6571-6575 din 01.06.2018), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON :
    1. Anexa nr.11 la compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se completează cu următorul cod de scutire:
 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TVA
231
CF, art.103 alin.(98);

HG nr.506 din 30.05.2018.

Scutiri aplicate la importul mărfurilor şi serviciilor de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform art.11 lit.a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, şi destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.


    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională va opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal (Direcției venituri vamale) și Direcției dezvoltare și securitate informațională.
    6. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Grigore IONIŢOV

    Nr. 261-O. Chişinău, 7 iunie 2018.