LPC74/2018
ID intern unic:  376159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 74
din  26.04.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 368
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul  11 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Nu poate fi numită în funcția de judecător al Curții Constituționale persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    2. Articolul 35 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Nu poate fi numită în funcția de judecător-asistent al Curții Constituționale persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. II. – Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (4) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    2. La articolul 9 alineatul (8), după textul „colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor solicită de la” se introduce textul „Autoritatea Națională de Integritate certificatul de integritate și de la”.
    3. La articolul 25, alineatul (1) se completează cu litera g4) cu următorul cuprins:
    „g4) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a situației de nesoluționare în termen a incompatibilităților prevăzute la art. 8 alin. (1) din prezenta lege;”.
    Art. III. – La articolul 23 alineatul (7) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare,  după textul „se bucură de o bună reputaţie,” se introduce textul „nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, ”.
    Art. IV. – La articolul 19 alineatul (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), după textul „pentru exercitarea activităţilor electorale,” se introduce textul „nu au interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate,”.
    Art. V. – La articolul 12 din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările și completările ulterioare, după textul „economic sau bancar,” se introduce textul „nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, ”.
    Art. VI. – Articolul 45 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Nu poate fi desemnată în funcția de președinte al Casei Naționale persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. VII. – La articolul 10 din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216–220, art. 645), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;”.
    Art. VIII. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 8, alineatul (4) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    2. La articolul 16 alineatul (1), după textul „limitată în capacitatea de exerciţiu,” se introduce textul „care are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, ”
    Art. IX. – Articolul 8 din Legea Biroului de Curieri Speciali nr. 402/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 4), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Nu poate fi numită în funcția de șef al Biroului persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. X. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 42, alineatul (4) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    2. La articolul 57, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XI. – La articolul 15 din Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XII. – La articolul 7 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XIII. – La articolul 11 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se completează cu textul: „Nu pot fi numiți în funcțiile de director și director adjunct al Agenției persoanele în privința cărora există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XIV. – Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673) ), cu modificările și completăriele ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Nu pot fi numite în funcțiile de director sau director adjunct al Serviciului persoanele în privința cărora există interdicția de a ocupa funcţii publice sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate.”
    2. La articolul 13, alineatul (3) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XV. – La articolul 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XVI. – La articolul 22 din Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se completează cu textul: „Nu pot fi numite în funcțiile de director sau director adjunct al Centrului persoanele în privința cărora există interdicția de a ocupa funcţii publice sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XVII. – La articolul 51 din Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XVIII. – La articolul 11 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 355), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XIX. – La articolul 42 alineatul (5) din Legea concurenței  nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, după textul „o bună reputaţie,” se introduce textul „nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate,”.
    Art. XX. – La articolul 13 din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXI. – La articolul 6 din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXII. – La articolul 751 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXIII. – Articolul 2 din Legea nr. 151/2015 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224–233, art. 455), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Nu poate fi numită în funcția de Agent guvernamental persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXIV. – La articolul 20 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXV. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) care are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    2. La articolul 12, alineatul (3) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    3. La articolul 18, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXVI. – La articolul 23 alineatul (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „declarată” se substituie cu cuvîntul „constatată”.
    Art. XXVII. – Punctul 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 271/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478–490, art. 965), se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXVIII. – Articolul 13 din Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 85), cu completările ulterioare, se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
     „l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXIX. – Legea integrității nr. 82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 360) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31,  alineatul (2) se abrogă, iar alineatul (1) devine alineat unic.
    2. Legea se completează cu articolul  311 cu următorul cuprins:
    „Articolul 311. Certificatul de integritate
    (1) La solicitarea conducătorilor entităților publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile, Autoritatea Naţională de Integritate eliberează certificate de integritate.
    (2) Certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința persoanelor menționate la alin. (1), despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărîrile judecătorești, care au rămas definitive.
    (3) Persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile depun cererile de obținere a certificatului de integritate, anexînd copia buletinului de identitate, la Autoritatea Națională de Integritate sau la Agenția Servicii Publice în condițiile stabilite de Autoritatea Națională de Integritate. Certificatele de integritate se eliberează personal solicitanților. Locul, modalitatea și procedura solicitării și eliberării certificatului de integritate se stabilesc de către Autoritatea Națională de Integritate.
    (4) Agenția Servicii Publice va acorda asistență logistică și tehnică procesului de obținere a certificatelor de integritate, fără percepția unei plăți suplimentare.
    (5) Procesul de solicitare și eliberare a certificatelor de integritate va fi organizat astfel încît să nu împiedice realizarea dreptului de a fi ales.
    (6) Termenul de valabilitate al certificatului de integritate este de 3 luni de la data eliberării.”
    Art. XXX. – La articolul 8 din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216–228, art. 349), alineatul (5) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXXI. – La articolul 16 din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
     „g) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXXII. – La articolul 10 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 620), alineatul (6) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXXIII. – La articolul 16 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1–6, art. 18), alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXXIV. – La articolul 22 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48–57, art. 124), alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.” 
    Art. XXXV. – La articolul 25 din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68–76 art. 143), alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.”
    Art. XXXVI. – Guvernul, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 74. Chişinău, 26 aprilie 2018.