EMO235/2018
ID intern unic:  376210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 235
din  29.06.2018
E R A T Ă
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 99
    La punctul 1 subpunctul 4) litera f) din Hotărîrea Guvernului nr.460 din 21 mai 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 167-175, art.511), penultima poziție din tabel se va citi după cum urmează:
„0207

Carne şi organe comestibile de păsări de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate”