OMEIC314/2018
ID intern unic:  376214
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 314
din  23.06.2018
сu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 1051
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                 Сhiril GABURICI

    Nr. 314. Chişinău, 23 iunie 2018.


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


N
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
779
„VISTLINIE” SRL

cod fiscal 1003600128731

Nr. 01/06 – 17/18 din 10 mai 2018
14.1
780
„PROSENA PRIM” SRL

cod fiscal 1014600025067

Nr. 01/06-08/18 din 29 martie 2018
14.1
781
„ȘRAM” ÎI

cod fiscal 1002600039142

Nr. 04 din 19 aprilie 2018
14.1
782
„NICA” SRL

cod fiscal 1003606014661

Nr. 3 din 21 martie 2018
14.1
783
„CONSTILCARD” SRL

cod fiscal 1015602004634

Nr. 1 din 15 aprilie 2018
14.1
784
SC „BERLAGR” SRL

cod fiscal 1007600061007

Nr. 02/08 din 01 aprilie 2018
14.1
785

ÎCS „TRICOT-CUATRO-F” SRL

cod fiscal 1008611001408

Nr. 01/06 – 13/18 din 25 aprilie 2018
14.1
786
„RUJACOM” SRL

cod fiscal 1017607002215

Nr. 01/06 din 14 februarie 2018
14.1
787

ÎM „INELUȘUL DE AUR” SRL

cod fiscal 1004600003495

Nr. 07 din 28 mai 2018
14.1