RMO245/2018
ID intern unic:  376272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 245
din  04.07.2018
R E C T I F I C A R E
Publicat : 04.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 245     art Nr : 22
    Hotărîrea Guvernului nr.592 din 23 iunie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 225-234 din 28 iunie 2018) se modifică după cum urmează:
    Textul “SL 10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind optimizarea numărului şi funcţiilor autorităţilor administrative şi instituţiilor publice” se va citi “SL12. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind optimizarea numărului şi funcţiilor autorităţilor administrative şi instituţiilor publice”, iar acţiunile de tip SL ce succedează acţiunea în cauză să fie renumerotate cu numere mai mari cu 2 unităţi, astfel încît “SL 11 să devină acţiunea SL 13, SL 12 să devină SL 14, SL 13 să devină SL 15, SL 14 să devină SL 16”.