LPC108/2018
ID intern unic:  376286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  14.06.2018
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280/2017
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 395
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 804) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”.
    2. Anexa nr. l:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei”, cifrele „151063,0” se substituie cu cifrele „239669,8”;
    la poziţia „Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei”, cifrele „151063,0” se substituie cu cifrele „239669,8”.
    3. Anexa nr. 1.1:
    la poziţia „Venituri, total”, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „Contribuţii şi prime de asigurare obligatorie”, cifrele „3923692,4” se substituie cu cifrele „3991300,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cifrele „3923692,4” se substituie cu cifrele „3991300,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori”, cifrele „3834000,0” se substituie cu cifrele „3888000,0”;
    la poziţia „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova”, cifrele „89692,4” se substituie cu cifrele „103300,0”;
    la poziţia „Alte venituri”, cifrele „7307,6” se substituie cu cifrele „14000,0”.
    4. Anexa nr. 1.2:
    la poziţia „Cheltuieli, total”, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifrele „6510187,3” se substituie cu cifrele „6586487,3”;
    la poziţia „3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „13000,0”;
    la poziţia „4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale”, cifrele „30000,0” se substituie cu cifrele „40000,0”.
    5. Anexa nr. 2:
    la poziţia „Cheltuieli, total”, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale””, cifrele „6659025,2” se substituie cu cifrele „6733325,2”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţă medicală primară””, cifrele „1968387,9” se substituie cu cifrele „1973387,9”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu””, cifrele „453449,0” se substituie cu cifrele „463808,0”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească””, cifrele „556594,0” se substituie cu cifrele „561594,0”;
    la poziţia „Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească””, cifrele „3274609,6” se substituie cu cifrele „3325550,6”;
    la poziţia „Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă””, cifrele „200378,3” se substituie cu cifrele „205378,3”;
    la poziţia „Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii””, cifrele „25000,0” se substituie cu cifrele „13000,0”;
    la poziţia „Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii””, cifrele „30000,0” se substituie cu cifrele „40000,0”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 108. Chișinău, 14 iunie 2018.