OMFC119/2018
ID intern unic:  376313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 119
din  28.06.2018
cu privire la modificarea și completarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 cu privire la aprobarea
unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației
fiscale prin amînare sau eșalonare
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 1096     Data intrarii in vigoare : 06.07.2018
    Întru asigurarea bunei administrări fiscale, precum și în temeiul art. 11 lit. k) din Codul de executare,
ORDON:
    1. A completa Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 după textul „C O N T R A C T de gaj” cu sintagma „/ipotecă” și din alineat nou, cu textul „ACT NOTARIAL ÎNVESTIT CU FORMULĂ EXECUTORIE”;
    2. A completa Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 cu un nou punct 161, cu următorul conținut „În baza prezentului Contract, Părțile au convenit asupra învestirii acestuia cu formulă executorie.
    Ca urmare a învestirii Contractului cu formulă executorie, Creditorul gajist/ipotecar își va exercita dreptul de gaj/ipotecă în mod silit, în temeiul prezentului Contract, fără înaintarea cererii în instanța de judecată pentru a obține ordonanță sau hotărâre judecătorească.
    În baza prezentului contract învestit cu formulă executorie, dreptul de gaj/ipotecă poate fi executat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    Părțile contractante au convenit în comun acord ca prezentul contract să fie învestit cu formulă executorie, cunoscând consecințele, au declarat în prezența notarului că ele nu sunt lipsite de discernământ (capacitate de exercițiu), nu suportă maladii ce ar împiedica conștientizarea clauzelor esențiale ale actului semnat, precum și despre lipsa oricăror circumstanțe care ar determina încheierea tranzacției date în condiții extrem de neavantajoase pentru părți.”.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din momentul publicării.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Octavian ARMAŞU

    Nr. 119. Chişinău, 28 iunie 2018.