HGO666/2018
ID intern unic:  376399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 666
din  11.07.2018
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 725
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                             Eugeniu Sturza
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                              Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                              Victoria Iftodi

    Nr. 666. Chişinău, 11 iulie 2018.