HGC735/2018
ID intern unic:  376477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  18.07.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.650/2006
„Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului
de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale,
securității statului și ordinii publice”
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 267-275     art Nr : 768     Data intrarii in vigoare : 01.08.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 22 din hotărîre, după cuvintele „ordinii publice” se introduce textul „ , precum și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”;
    2) la anexa nr.14:
    a) denumirea anexei se completează cu textul „ , precum și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”;
    b) la punctele 1 și 11, cuvintele „sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”;
    c) la punctele 63 și 64, cuvintele „al Departamentului Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „al Administrației Naționale a Penitenciarelor”;
    d) se completează cu punctul 65 cu următorul cuprins:
    „65. Ofițerii de informație și securitate din cadrul Detașamentului cu destinație specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate, funcționarii publici cu statut special din cadrul Detașamentului cu destinație specială „Pantera” al Administrației Naționale a Penitenciarelor, efectivul de trupă și corpul de comandă ale Batalionului cu Destinație Specială „Fulger” al Armatei Naționale, efectivul de trupă și corpul de comandă ale Companiei cu destinație specială „Scorpion” al Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, ale Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, ale Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare a Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și ofițerii de protecție din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat pot beneficia de indemnizații pentru activități speciale de combatere a terorismului în mărime de pînă la 6500 lei în calcul lunar.
    Modul și condițiile de acordare a indemnizației se stabilesc prin act cu caracter intern, aprobat de către conducătorii organelor respective.”
    2. Ministerul Finanțelor, în baza propunerilor autorităților publice în subordinea cărora sînt instituite subdiviziunile cu destinație specială menționate în pct. 1, va asigura redistribuirea din contul bugetelor acestora sau, după caz, alocarea suplimentară a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru implementarea prezentei hotărîri.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 august 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiției                                                            Victoria Iftodi
    Ministrul finanțelor                                                         Octavian Armașu

    Nr. 735. Chişinău, 18 iulie 2018.