HGC749/2018
ID intern unic:  376566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 749
din  25.07.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 778/2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii
şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 786     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    În conformitate cu prevederile art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.856) se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, cifrele „17759” se substituie cu cifrele „17859”;
    la alineatul doi, cifrele „17664” se substituie cu cifrele „17764”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 749. Chişinău, 25 iulie 2018.