HGC754/2018
ID intern unic:  376571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 754
din  25.07.2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind
subvenționarea creării locurilor de muncă
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 791     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    În temeiul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a, art. 565), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463, art. 1273) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Termenul de depunere a cererilor de rezervare a subvenției poate fi prelungit prin ordin al ministrului finanțelor cu cel mult 31 de zile calendaristice.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu

    Nr. 754. Chişinău, 25 iulie 2018.