HGC767/2018
ID intern unic:  376584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 767
din  25.07.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 804     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1160/2016 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1256) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
    „51. Se permite Instituției medico-sanitare publice Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” să asigure cu medicamente antituberculoase şi dispozitive medicale pentru diagnosticul TB și monitorizarea eficienței tratamentului antituberculos dispensarele de tuberculoză din Bender, Tiraspol, Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Slobozia și Dnestrovsc în baza contractelor bilaterale cu Instituția de stat „Spitalul Republican de Tuberculoză” din orașul Bender, contra plății integrale a costurilor mărfurilor achiziționate, precum și achitării cheltuielilor de regie în volum de 5% din costul mărfurilor, indiferent de proveniența lor. Mijloacele obținute se vor acumula pe contul Instituției medico-sanitare publice Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.
    Plata integrală a costurilor mărfurilor achiziționate va fi transferată de către Instituția medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” la contul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și utilizată exclusiv în scopul achiziționării medicamentelor.
    Cheltuielile de regie în volum de 5% din costul mărfurilor vor fi folosite de către Instituția medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în scopul asigurării condițiilor adecvate de păstrare a medicamentelor antituberculoase și a dispozitivelor de diagnostic.”;
    2) pe tot parcursul textului anexelor:
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” și „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se exclud.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1164/2016 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1260) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Se permite Instituției medico-sanitare publice Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile să asigure cu medicamente antiretrovirale şi dispozitive de diagnostic pentru screening și diagnostic al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală și monitorizarea eficienței tratamentului antiretroviral Întreprinderea de Stat „Centrul de profilactică și combaterea SIDA și Maladii Infecțioase” din Tiraspol, contra plăţii integrale a costurilor mărfurilor achiziţionate, precum şi achitării cheltuielilor de regie în volum de 5% din costul mărfurilor, indiferent de provenienţa lor.
    Mijloacele obținute se vor acumula pe contul Instituției medico-sanitare publice Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
    Plata integrală a costurilor mărfurilor achiziționate va fi transferată de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile la contul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și va fi utilizată exclusiv în scopul achiziționării medicamentelor.
    Cheltuielile de regie în volum de 5% din costul mărfurilor vor fi folosite de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile în scopul asigurării condițiilor adecvate de păstrare a medicamentelor și dispozitivelor de diagnostic.”;
    la punctele 5 și 6, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) pe tot parcursul textului anexelor:
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” și „Ministerul Tineretului și Sportului” se exclud.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                    Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 767. Chişinău, 25 iulie 2018.