OMEIC359/2018
ID intern unic:  376594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 359
din  18.07.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 1156
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                     Chiril GABURICI

    Nr. 359. Chişinău, 18 iulie 2018.

Anexă

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero


N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
788

„ECO TEXTIL GRUP” SRL

cod fiscal 1012600030025

Nr. 3_TTT_LH/ECO din 22iunie 2018
14.1

789

„CONSTILCARD” SRL

cod fiscal 1015602004634

Nr. 03/2018 din 15 mai 2018
14.1
790

FPC „TABITA COM” SRL

cod fiscal 1004600053847

F/Nr. din 01 iunie 2016
15.2
791

„INFINITEXTIL” SRL

cod fiscal 1011600042403

Nr. 181506 din 18 iunie 2018
14.1
792
„GEOTEXTIL” SRL
cod fiscal 1012602005179
Nr. 3 din 15 iunie 2018
14.1
793

„BEVERA NORD” SRL

cod fiscal 1003607000083

Nr. 02/2018 din 18 iunie 2018
14.1
794

„STYLE BY MILITTA” SRL

cod fiscal 1004600053847

Nr. 01/2018 din 01 aprilie 2018

14.1
795

„LGS DESIGN”SRL

cod fiscal 1017605004352

Nr. 42 din 19iunie 2018
14.1

796

„MOLDOVAN VASILE” ÎI

cod fiscal 1017605004352

Nr. 49 din 10iulie 2018
14.1

797

„VISTLINIE” SRL

cod fiscal 1003600128731

Nr. 10/03/18 din 10 martie 2018

14.1