OSVC322/2018
ID intern unic:  376600
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 322
din  13.07.2018
cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea 
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 1162     Data intrarii in vigoare : 13.07.2018
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.641 din 09.07.2018 cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2018  și  ale Hotărîrii Guvernului nr.674 din 11.07.2018 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.960 din 07.11.2017  (Monitorul Oficial nr.256-265, art.701 și art.733, din 13.07.2018), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice pri-vind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”se modifică după cum urmează:
    1.1 coloniţa 2 a codului scutirii 650 va avea următoarea redacţie:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă, Acciz, TV
650

CF, art.96 lit.b) liniuţa a doua; art.124 alin.(15);

Legea nr.172 din 25.07.2014, cap.22 Notă la anexă;

Hotărîrea Guvernului
nr. 641 din 09.07.2018

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern

    1.2 a completa cu codul scutirii 141:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA
141

Legea nr.109 din 09.06.2017 privind punerea în aplicare a unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, art.1;

Hotărîrea Guvernului nr.960 din 07.11.2017, pct.22

Se scutește mărfurile, cu excepția celor supuse accizelor, provenite din cadrul tranzacțiilor economice externe și livrate de către agenții economici ai Republicii Moldova, care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar și care introduc și vămuiesc aceste mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk – Cuciurgan, cu condiția rămînerii acestor mărfuri pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale

    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali prevederile prezentului Ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare la 13.07.2018 și va fi publicat în Monitorul Oficial.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Vitalie VRABIE

    Nr. 322-O. Chişinău, 13 iulie 2018.