OSVC334/2018
ID intern unic:  376601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 334
din  23.07.2018
cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale
în detaliu”
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 1163
    În vederea executării articolului 1 din Legea nr.26 din 4 marie 2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 9 din Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, prevederile Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007,
ORDON:
    1. A completa Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    - se introduce un nou cod, cu următorul conținut:
 2330

CĂUȘENI (SUBZONA nr.8 ZEL BĂLȚI) (PVI)


    2. Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informațională va opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    5. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                              Vitalie VRABIE

    Nr. 334-O. Chişinău, 23 iulie 2018.