LPC152/2018
ID intern unic:  376666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 152
din  20.07.2018
pentru modificarea Legii nr. 461/2001
privind piaţa produselor petroliere
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 440
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40 – 49, art. 82), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotațiile medii Platts se va ţine cont de categoria şi calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuţi în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. La fiecare 3 luni, în funcţie de cotaţiile medii Platts din perioada precedentă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică stabileşte preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi le publică pe pagina web oficială a sa. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze prețurile plafon pe parcursul perioadei de 3 luni în cazul diferenței mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts care duc la diminuarea prețurilor plafon, iar în cazul diferenței mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts care duc la majorarea prețurilor plafon, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze prețurile plafon la solicitarea vînzătorilor cu amănuntul a produselor petroliere principale. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
    Art. II. – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 152. Chișinău, 20 iulie 2018.