HGC806/2018
ID intern unic:  376802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 806
din  01.08.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 844     Data intrarii in vigoare : 10.08.2018
    În temeiul art.2 alin.(1) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750) şi al art.6 alin.(1) lit.a1) și art.7 alin.(3) lit.d) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora vor transmite Agenţiei Proprietăţii Publice întreprinderile de stat incluse în anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art.1011) în care exercită funcţia de fondator, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2).
    4. Agenţia Proprietăţii Publice în comun cu Agenția Servicii Publice, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, vor asigura operarea modificărilor necesare în actele de constituire ale întreprinderilor de stat incluse în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
    5. Ministerul Economiei și Infrastructurii va iniția reorganizarea Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” în termenul prevăzut de art.19 alin.(3) lit.b) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 806. Chişinău, 1 august 2018.


    Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 806/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art.1011) se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.4 se completează cu următoarele poziții:
    „Î.S. „Moldresurse”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 25 mai 2010)
    Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici”, Ialoveni
    Î.S. „Combinatul de Produse Alimentare din Bălți” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2010)
    Î.S. „Fabrica de Vin din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea agricolă de stat „Serele din Chişinău”
    Î.S. „Firma agricolă „Serele Moldovei”
    Î.S. „Gospodăria Agricolă de Stat „Flori”, Sîngera, Chişinău
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Vivaflora”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Chişinău
    Î.S. „Stația de Stat pentru Încercarea Mașinilor”, Chişinău
    Î.S. „Protecția Plantelor”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Chişinău
    Î.S. „Staţiunea didactico-experimentală din Stăuceni”
    Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea Didactică Experimentală „Chetrosu” (în procedură de insolvabilitate din 23 iunie 2016)
    Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea în Selecția și Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid”, Orhei
    Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, Maximovca, Anenii Noi
    Î.S. „Publicația periodică revista „Agricultura Moldovei”
    Î.S. „Centrul de Elaborări Economice și de Producție”, Biruinţa, Sîngerei
    Î.S. „Stația Nordică de Proiectări și Prospecțiuni Chimice”
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Petricani”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea didactică experimentală „Criuleni”
    Î.S. „Asociația agroindustrială „Victoria”
    Î.S. „Combinatul vitivinicol „Național-Vin”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2011)
    Î.S. „Orașul Vinului”, Chişinău
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Pașcani”, Criuleni (în procedură de insolvabilitate din 24 februarie 2015)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Codrul”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 9 octombrie 2013)
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală Bălți”
    Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca”, Anenii Noi (în procedură de insolvabilitate din 25 iulie 2016)
    Î.S. „Terra”
    Î.S. „Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase”
    Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor”
    Î.S. „Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT”
    Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX”
    Î.S. „Centrul de instruire „Inmacom-Didactic”
    Î.S. „Mina de piatră din Mileștii Mici” (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2017)
    Î.S. „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”
    Î.S. „Centrul de Cultură Populară „Veselia”
    Î.S. „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „URBANPROIECT”
    Î.S. „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”
    Î.S. „Expediția Hidrogeologică „EHGeoM”
    Î.S. „Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”
    Î.S. „Sectorul de reparație a fîntînilor arteziene din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 20 martie 2017)
    Î.S. „Direcția bazinieră de gospodărire a apelor”
    Î.S. „Întreprinderea interraională de stat „Acva-Nord” (în procedură de insolvabilitate din 15 februarie 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”
    Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Voda”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 26 mai 2016)
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”
    Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru”
    Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”
    Întreprinderea Republicană de Producție și Comerț „Molda”
    Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă”, Chişinău
    Î.S. „Manejul de atletică ușoară”
    Întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ „Didactica”
    Î.S. „Centrul Științific Metodic și Editorial „Univers-Pedagogic”
    Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
    Î.S. „Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”
    Î.S. „Editura de Stat „Cartea Moldovei”
    Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina”
    Î.S. „Studioul „Arta-Cinema”
    Î.S. „Revista „Sud-Est”
    Î.S. „Gaudeamus-Cinema”
    Î.S. „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova”
    Î.S. „Asociația de arte și creație artistică „Interarta”
    Î.S. „Agenția Cinemavideo din Strășeni”
    Î.S. „Registrul Cinematografic”
    Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier”, Chişinău (în procedură de insolvabilitate din 3 octombrie 2014)
    Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”
    Î.S. „Scutul Energetic”, Chişinău
    Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, Costeşti
    Î.S. „Moldtranselectro”, Chişinău
    Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Chişinău
    Î.S. „Direcția pentru exploatarea imobilului”
    Î.S. „Energoreparaţie”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
    Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”
    Î.S. „Poșta Moldovei”
    Î.S. „Radiocomunicații”
    Î.S. „MoldData”
    Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
    Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”, Chişinău
    Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Chişinău
    Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Trustul „Confercăi”, Chişinău
    Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, Ungheni
    Î.S. „Bacul Molovata”, s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
    Î.S. „Pita Service”, or. Basarabeasca
    Î.S. „Direcția de exploatare a locuințelor”
    Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile”, Chişinău
    Î.S. „Moldaeroservice”, Bălţi
    Î.S. „MoldATSA”, Chişinău
    Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”, Chişinău
    Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova”, Chişinău
    Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, Chişinău
    Î.S. „Centrul „Servis”
    Î.S. „Calprodconex”
    Î.S. „Compania Aeriană Moldova”
    Î.S. „Rezervcom”
    Î.S. „Servmecanagro”
    Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”
    Î.S. „Pulbere”
    Î.S. „Cartuș”
    Î.S. „Magazinul specializat de arme „Dinamo-MA”
    Î.S. „Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliţiei rutiere”
    Î.S. „Editura de Imprimate „Statistica”
    Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Ştiinţa”
    Î.S. „Tipografia Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Autobaza Academiei de Științe a Moldovei”
    Î.S. „Librăria „Cartea Academică”
    Î.S. „Preventoriul autogestionar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
    Î.S. „Întreprinderea de alimentare publică „Crizantema”
    Î.S. „Baza de odihnă „Știința”
    Î.S. „Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”
    Î.S. „Uzina Experimentală „ASELTEH”
    Î.S. „Bioreg”
    Î.S. „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană”
    Î.S. „Publicaţia periodică ziarul „Nezavisimaia Moldova”
    Î.S. „Revista „Obiectiv AV”
    Î.S. „Bagos”
    Î.S. „Sarmat”
    Î.S. „Temelia-MC”
    Î.S. „Flus”
    Î.S. „Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”, Ucraina
    Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisc, Ucraina
    Î.S. „Fabrica de Vinuri din Lvov „Moldvinprom”, Lvov, Ucraina
    Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnik”, Sergheevca, Odesa
    Î.S. „Asociaţia comercială feroviară „La popas”, Chişinău
    Î.S. „Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare (CESID)
    Î.S. „Magazinul nr.13 „Ceasuri”
    Î.S. „Sectorul autogestional de reclamă și montaj”
    Î.S. „Biroul special tehnologic de construcție al A.P. „Mezon”
    Î.S. „Institutul de Stat de Proiectări „INDUSTRIALPROIECT”
    Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
    Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, mun. Chișinău
    Î.S. „Hotelul „Zarea”.”;
    2) se completează cu anexa nr.41 cu următorul cuprins:

   „Anexa nr.41
la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017

LISTA
societăților pe acțiuni în care Agenţia Proprietăţii Publice
exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale)
    S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”
    S.A. „CET-Nord”, mun. Bălţi
    S.A. „Termoelectrica”, mun. Chișinău
    S.A. „Centrul Internaţional de Expoziții „MOLDEXPO”
    S.A. „COMPLECONS” (în procedură de insolvabilitate din 30 iulie 2014)
    S.A. „Casa de Comerț „EXPO”, mun. Chișinău
    S.A. „EnergoCom”, mun. Chișinău
    S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
    S.A. „Drumuri Cimişlia”
    S.A. „Drumuri Căuşeni”
    S.A. „Drumuri Orhei”
    S.A. „Drumuri Soroca”
    S.A. „Drumuri Criuleni”
    S.A. „Drumuri Rîşcani”
    S.A. „Drumuri Ialoveni”
    S.A. „Drumuri Cahul”
    S.A. „Drumuri Străşeni”
    S.A. „Drumuri Edineţ”
    S.A. „Drumuri Bălţi”
    S.A. „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” (în procedură de insolvabilitate din 8 noiembrie 2017)
    S.A. „Uzina de tractoare „Tracom”
    S.A. „Institutul de Cercetări Științifice „Rif-Acvaaparat”
    S.C. „Gara Nord”
    S.A. „Dicas”
    S.A. „METALFEROS”
    S.A. „Combustibil Solid”, mun. Chișinău (în procedură de insolvabilitate din 20 octombrie 2016)
    S.A. „Răut”
    S.A. „Moldova-Gaz”, mun. Chișinău
    S.A. „ALIMENTARMAŞ” (în procedură de insolvabilitate din 15 aprilie 2008)
    S.A. „FLAMINGO-96” (în procedură de insolvabilitate din 11 februarie 2004)
    S.A. „MoldFarm”
    S.A. „SanfarmPrim”
    S.A. „Moldova-Film”
    S.A. „Moldcinema”
    S.A. „Moldtelecom”
    S.A. „Livservcom” (în procedură de insolvabilitate din 26 decembrie 2007)
    S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
    S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova”
    S.A. „Barza Albă”
    S.A. „Aroma” (în procedură de insolvabilitate din 7 noiembrie 2013)
    S.A. „Moldova-Service Anenii Noi”
    S.A. „Fabrica de fermentare a tutunului din or. Orhei” (în procedură de insolvabilitate din 19 mai 2014)
    S.A. „Tutun-CTC”
    S.A. „Irigator”
    S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” (în procedură de insolvabilitate din 6 decembrie 2010)
    S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chișinău” (în procedură de insolvabilitate din 25 noiembrie 2014)
    S.A. „Aqua Prut”
    S.A. „Fertilitatea-Soroca”
    S.A. „Fertilitatea-Hîncești”
    S.A. „Iustar”
    S.A. „Avicola din Zgărdeşti” (în procedură de insolvabilitate din 21 iulie 2008)
    S.A. „Vinuri Ialoveni” (în procedură de insolvabilitate din 18 octombrie 2010)
    S.A. „Ceramica-T”
    S.A. „Hotelul „Chișinău”
    S.A. „Franzeluţa”
    S.A. „Complex”
    S.A. „CIMS-73”
    S.A. „Avicola-Talmaz”
    S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni” (în procedură de insolvabilitate din 29 ianuarie 2015)
    S.A. „Fabrica de zahăr din Ghindești” (în procedură de insolvabilitate din 29 iunie 2000)
    S.A. „Găinușa” (în procedură de insolvabilitate din 18 februarie 2016)
    S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni”
    S.A. „Faconis” (în procedură de insolvabilitate din 5 aprilie 2006)
    S.A. „Natur-Telecon”
    S.A. „Lapte-Agro” (în procedură de insolvabilitate din 28 iulie 2008)
    S.A. „Carahasani-Vin” (în procedură de insolvabilitate din 10 martie 2011)
    S.A. „Moldovaintrans”
    S.A. „Combicorm” (în procedură de insolvabilitate din 16 martie 2017)
    S.A. „Fabrica de conserve din Coşniţa” (în procedură de insolvabilitate din 30 ianuarie 2012)
    S.A. „Artizana-Folc” (în procedură de insolvabilitate din 4 septembrie 2014)
    S.A. „Basarabia-Nord”
    S.A. „Banca de Economii”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei și Infrastructurii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.792) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) Lista întreprinderilor de stat în care Ministerul Economiei și Infrastructurii exercită funcţiile de fondator, conform anexei nr.31.”;
    2) se completează cu anexa nr.31 cu următorul cuprins:

         „Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului nr.690/2017

LISTA
întreprinderilor de stat în care Ministerul Economiei
și Infrastructurii exercită
funcţiile de fondator
    Î.S. „Moldelectrica”.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.806/2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Pozițiile 3, 5 și 6 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.653/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721).
    2. Anexele nr.3 și nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.662/2009 pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.730).
    3. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.690/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768).
    4. Anexa nr.32 la Hotărîrea Guvernului nr.691/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.769).
    5. Anexele nr. 4 și nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.695/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.774).
    6. Compartimentele „Edituri”, „Întreprinderi poligrafice” şi „Alte instituții” din anexa nr.5 și anexa nr.51 la Hotărîrea Guvernului nr.696/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775).
    7. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.766/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.848).
    8. Pozițiile 1-4 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856).
    9. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875).
    10. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.827/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenției Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.919).
    11. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.847/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.925).
    12. Pozițiile 1 și 3 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.383/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453).
    13. Pozițiile 1, 7 și 8 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.397/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.95, art.458).
    14. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1034/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Național de Statistică, structurii, componenței nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.16).
    15. Anexele nr.3 și nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.882/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenției „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.950).
    16. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.962/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicațiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1046).