LPC153/2018
ID intern unic:  376839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  20.07.2018
pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 271/2003
cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 486
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articol unic. – Articolul 9 din Legea nr. 271/2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 576), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sînt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 153. Chişinău, 20 iulie 2018.