LPC177/2018
ID intern unic:  376847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 177
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 494
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 73 din Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, textul „şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere” se substituie cu textul „ , a cioburilor din sticlă şi a deşeurilor de bumbac, prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile”.
    Art. II. – În tabelul de la anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, după poziţia tarifară 4707 90 900 se introduce următoarea poziție:
5202

Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de bumbac şi destrămătură)


    Art. III. – Guvernul,  în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 177. Chişinău, 26 iulie 2018.