HGC781/2018
ID intern unic:  376967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 781
din  01.08.2018
cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de
întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență
ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 853     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018
    În temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr.1.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    3.  Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici

    Nr. 781. Chişinău, 1 august 2018.


    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.781/2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 363/2014  cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităților de control de stat în domeniul securității industriale în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.412).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 364/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 413).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 367/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.416).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 371/2014 cu privire la aprobarea metodologiilor de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum și în domeniul protecției civile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.420).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 671/2015 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.371 din 27 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 267-273, art. 764).
    6. Pct. 15 și 16 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1088/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 440, art. 1212).