DCIMCCC26-11/1-19/03/2018
ID intern unic:  377051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
DECIZIE Nr. 26-11/1-19/03
din  14.08.2018
D E C I Z I E
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1343
    Examinând chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia decide:
    1. Prin derogare de la prevederile punctului 2 din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control nr. 26-11/2-22/02-2016 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 2130), cu modificările și completările ulterioare, se include în Registrul unic al maşinilor de casă şi control modelul ”ECTRA K22F” - mașină de casă și control cu memorie fiscală, specializată, încorporată în aparatul de taxat (taximetru), GPRS, SD card; producător – S.C. ELECSIS S.R.L., Craiova, România; furnizor – „BERCON-AUTO” S.R.L. (codul fiscal 1004600032044), Chişinău; sfera de aplicare – servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi; codul de înregistrare  – H5. 
    2. La punctul 1 litera e) din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control nr. 26-11/2-22/02-2015 din 21 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 47), cu modificările și completările ulterioare, după cuvântul „comerţ,” se introduce textul „inclusiv comerţ cu amănuntul al produselor petroliere principale şi gazului lichefiat (PPP şi GL),”.
    3. La punctul 1 litera a) din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control nr. 26-11/2-22/01-2015 din 28 septembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 281-290, art. 2154), cu modificările și completările ulterioare, după cuvintele „imprimantă fiscală,” se introduce textul „inclusiv pentru încorporare în aparate automate de vânzări (vending machine), ghişee bancare de autodeservire (terminale de plată), post terminale etc.,”, iar după cuvântul „comerţ,” se introduce textul „inclusiv comerţ cu amănuntul al produselor petroliere principale şi gazului lichefiat (PPP şi GL),”.
    4. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web www.sfs.md a Registrului unic al maşinilor de casă şi control (anexă) la situaţia din 14 august 2018.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    INTERDEPARTAMENTALE PENTRU
    MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL,
    DIRECTORUL SERVICIULUI FISCAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 26-11/1-19/03-2018. Chişinău, 14 august 2018.

    anexa