LPC186/2018
ID intern unic:  377084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 186
din  26.07.2018
pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 180/2008
cu privire la migrația de muncă
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 333-335     art Nr : 555
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – La articolul 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, în baza acordurilor interinstituționale, cu dreptul de a ține cursuri sau a efectua studii de cercetare pentru o perioadă de scurtă durată (pînă la 90 de zile);”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Andrian CANDU

    Nr. 186. Chişinău, 26 iulie 2018.