OMEIC426/2018
ID intern unic:  377117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 426
din  21.08.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 1274
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare, 
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                              Chiril GABURICI

    Nr. 426. Chişinău, 21 august 2018.


LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
798
„LGS DESIGN” SRL
cod fiscal 1017605004352
Nr. 42 din 19 iunie 2018
14.1
 
799
„MOLDOVAN VASILE” ÎI

cod fiscal 1017605004352

Nr. 49 din 10 iulie 2018
14.1
 
800
„TEXAGROTEH” SRL

cod fiscal 1006600054332

Nr. 48 din 10 iulie 2018
Nr. 02/2018 din 11 iulie 2018
14.1
14.1
801
„N&D CONF” SRL

cod fiscal 1018602005687

Nr. 1 din 07 mai 2018
14.1
802
BM „PORTAVITA” SRL

cod fiscal 1002600030242

Nr. 45 din 10 iulie 2018
14.1
803
„EXTRATEXTIL” SRL

cod fiscal 1010600017372

Nr. 46 din 10 iulie 2018
14.1
 
804
ÎM „AYDISU” SRL

cod fiscal 1007600018735

Nr. 44 din 10 iulie 2018
 
14.1