HGC688/2018
ID intern unic:  377135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 688
din  11.07.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 920     Data intrarii in vigoare : 14.03.2019
    În temeiul art. 4 lit. a) şi art.7 alin. (1) din Legea nr. 44 din 27 martie 2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.99-102, art. 249), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014 „Pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

     PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi infrastructurii                                                              Chiril Gaburici

    Nr. 688. Chişinău, 11 iulie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.688 din 11 iulie 2018

COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014
    Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014 „Pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu trei alineate cu următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor, conform anexei nr.9;
    Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, conform anexei nr.10;
    Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, conform anexei nr.11”;
    2) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Controlul în scopul supravegherii pieței se efectuează conform prevederilor Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare și ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător”.
    3) se completează cu anexele nr. 9, 10 și 11 cu următorul cuprins:

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11