HGC836/2018
ID intern unic:  377136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  20.08.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile
de control ale Agenției Naționale Transport Auto
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 921     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    În temeiul art. 16 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 369/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc stabilite de Agenția Națională Transport Auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 418).

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                          Chiril Gaburici

    Nr. 836. Chişinău, 20 august  2018.

    metodologie

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3