HGC888/2018
ID intern unic:  377156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 888
din  12.09.2018
cu privire la modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate
pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359/2014
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 938
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397) se completează cu pozițiile 30-32 cu următorul cuprins:

„30.
SRL „MARCA ASSEMBLIES EST”
1017600037029
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
31.
SRL „Monistar”
1002600021042
Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
32.
SRL „TUCANO COFFEE”
1014600010795
Prelucrarea ceaiului și cafelei”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 888. Chişinău, 12 septembrie 2018.