HGC889/2018
ID intern unic:  377157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 889
din  12.09.2018
cu privire la modificarea punctului 42 din Regulamentul privind
compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 939
    În temeiul art.4 alin. (2) din Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art. 292), Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art. 513), art. CX alin. (3) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.371-382, art. 632) și al Hotărîrii Parlamentului nr. 189/2017 pentru aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.265-273, art. 444), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 42 din Regulamentul privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art. 902), cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „Autoritatea Aeronautică Civilă”.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 889. Chişinău, 12 septembrie 2018.