HGO897/2018
ID intern unic:  377161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 897
din  12.09.2018
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
unor acte legislative
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 942
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                                    Eugeniu Sturza
    Ministrul afacerilor interne                                                     Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                     Victoria Iftodi

    Nr. 897. Chişinău, 12 septembrie 2018.