OMFC145/2018
ID intern unic:  377177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 145
din  23.08.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 1349     Data intrarii in vigoare : 23.08.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.8 „Clasificaţia programelor - B. Activități” se completează cu un cod  nou  în următoarea redacție:
    „70236 Proiectul ”Indicatoare cu obiective turistice”.
    2. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se introduc următoarele modificări:
    2.1. Descrierea categoriei „310000 Mijloace fixe” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Mijloace fixe - active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților.
    Tot la categoria dată se reflectă activele nemateriale, precum și leasing-ul financiar - vânzarea de către persoana care dă în arendă activul (bunul) arendașului. Leasing-ul financiar reprezintă un credit acordat arendașului de către persoana care dă în arendă. Sumele transferate sub formă de leasing financiar se reflectă la procurarea bunurilor respective.
    Această categorie are următoarele capitole cu articolele şi alineatele respective:”.
    2.2. Descrierea capitolului 336000„Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou” se completează cu textul: „precum și inventarului gospodăresc, care nu poate fi atribuit la categoria mijloace fixe (310000)”.
    3.  Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                      Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 145. Chişinău, 23 august 2018.