OMEIC449/2018
ID intern unic:  377281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 449
din  13.09.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 1397
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                     Chiril GABURICI

    Nr. 449. Chişinău, 13 septembrie 2018.


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia
pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor
sub regim vamal de perfecţionare
activă, scutite de TVA cu drept de deducere


Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
805

„ESTALINE” SRL

cod fiscal 1018611000941

Nr. 41 din 04iulie 2018
Nr. 32 din 04 iunie 2018
14.1
14.1
806

„LGS DESIGN” SRL

cod fiscal 1017605004352

Nr. 53 din 10 iulie 2018
14.1
807

ÎM „FASHION GROUP” SRL

cod fiscal 1002600035258

Nr. 10 din 17 iulie 2018
14.1
808

IE „ȘALTOIANCA” S.R.L.

cod fiscal 1003600012894

Nr. 1/07 din 19 iulie 2018
14.1
809

„EVADOR-PLUS” SRL

cod fiscal 1015600008959

Nr. 07 din 06 iunie 2018
14.1
810

„ORIENTAL-FASHION” SRL

cod fiscal 1017611002708

Nr. 55 din 31 iulie 2018
14.1
811

„TOP TEXTIL” SRL

cod fiscal 1010600022736

Nr. 2 21/02/2018 din 21 martie 2018

14.1