OSVC392/2018
ID intern unic:  377285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 392
din  07.09.2018
cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 1401     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
    În scopul implementării prevederilor Art.III și X din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.187 din 26.07.2018  (Monitorul Oficial nr.336-346/569 din 07.09.2018), care se pune în aplicare la data de 07.09.2018, şi în conformitate cu pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11, compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se completează cu codul scutirii 358, după cum urmează:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

 TV

358


Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, art.28 litera l2)

Scutiri aplicate la mărfurile care nu au fost prelucrate suficient în zona economică liberă, introduce pe restul teritoriul vamal al Republicii Moldova, în parteace se referă la mărfurile străine plasate în zona economică liberă însoțite de o dovadă de origine preferențială și mărfurile autohtone care au fost utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient

    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali prevederile prezentului ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7.  Prezentul ordin intră în vigoare la 07.09.2018 și va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                    Grigore IONIȚOV

    Nr. 392-O. Chişinău, 7 septembrie 2018.