HGC936/2018
ID intern unic:  377371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 936
din  24.09.2018
cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al zonelor umede
de importanţă internațională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 665/2007

Publicat : 26.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 365     art Nr : 958     Data intrarii in vigoare : 26.09.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 12 din Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 86-89, art. 698), se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) să aplice măsuri de  reglementare a efectivului de animale (mistreți, vulpi și șacali) în cazul izbucnirii epizootiilor, conform normelor stabilite în art.29 alin. (2) și (4) din Legea regnului animal nr. 439/1995.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Nr. 936. Chişinău, 24 septembrie 2018.