HGC933/2018
ID intern unic:  377426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 933
din  24.09.2018
pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor
stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 990     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 87-91, art. 214), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1008), se modifică după cum urmează:
    l) la punctul 272, textul „ , sînt beneficiare ale serviciului de asistență personală sau sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu” se substituie cu cuvintele „sau sînt beneficiare ale serviciului de asistență personală”;
    2) la punctul 273, în ambele cazuri, textul „ , de asistență personală, de îngrijire socială la domiciliu” se substituie cu cuvintele „sau în serviciul de asistență personală”;
    3) la punctul 274:
    la alineatul întîi, textul „ , de asistență personală, de îngrijire socială la domiciliu” se substituie cu cuvintele „sau serviciu de asistență personală”;
    la alineatele al doilea, al treilea și al patrulea, textul „ , de asistență personală, de îngrijire socială la domiciliu” se substituie cu cuvintele „sau a serviciului de asistență personală”.
    2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare la 1 septembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 933. Chişinău, 24 septembrie 2018.