OMFC155/2018
ID intern unic:  377429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 155
din  12.09.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 1454
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.2 „Clasificaţia organizaţională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „0252 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală”
    2. În anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A. Programe și subprograme” programul 50 „Servicii generale economice și comerciale” se completează cu un subprogram nou, în următoarea redacție:
    „5017 Proprietate intelectuală”.
    3. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
    „00488 Măsuri de susținere suplimentară a autorităților publice locale”;
    70237  Proiectul „Înregistrarea și evaluarea funciară ”.”
    4. În anexa nr.10 “Clasificaţia surselor” în punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli” S3S4 se introduce un cod nou în următoarea redacție:
    4
15

Alocații cu titlu de susținere suplimentară de la bugetul de stat


    5. Anexa nr.11 „Clasificația economică”:
    5.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „14234 Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice;
    142340 Contribuții  achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice;”
    5.2. Codurile 142212 și 142213 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    6. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    6.1. Se completează cu un cod nou și descriere în următoarea redacție:
    „142340 „Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice”
    La acest articol se reflectă suma contribuției achitate de către fiecare parte obligată, și anume: operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale și importatorii de produse petroliere, reieșind din cheltuielile totale necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică”.
    6.2. Codurile 142212 și 142213 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    7. Prevederile punctelor 1-4 intră în vigoare la data semnării. Punctele 5 – 6 intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                    Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 155. Chişinău, 12 septembrie 2018.