OSVC416/2018
ID intern unic:  377507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 416
din  27.09.2018
cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din
 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, cu modificările
şi completările ulterioare
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1478
    În vederea executării art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 750/2005 al Comisiei din 18 mai 2005 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului dintre statele membre, precum și în temeiul pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1.La Capitolul III, secțiunea „A”:
    - RUBRICA 16 ”ȚARA DE ORIGINE” se completează cu un alineat cu următorul conținut:
    ”Doar în cazul în care, în documentele care atestă originea preferențială a mărfurilor nu se face referire la o țară exactă, ci la un grup de țări sau o uniune vamală potrivit acordurilor de comerț liber, se înscrie sintagma corespunzătoare pentru grupul de țări sau uniunea vamală.”;
    - RUBRICA 34 ”COD ŢARĂ DE ORIGINE”, după sintagma ”țării de origine” se completează cu sintagma
    ”,grupului de țări sau uniunii vamale.”;
    2. La Capitolul III, secțiunea „C”:
    - RUBRICA 16 ”ȚARA DE ORIGINE” se completează cu un alineat cu următorul conținut:
    ”Doar în cazul în care, în documentele care atestă originea preferențială a mărfurilor nu se face referire la o țară exactă, ci la un grup de țări sau o uniune vamală potrivit acordurilor de comerț liber, se înscrie sintagma corespunzătoare pentru grupul de țări sau uniunea vamală.”;
    - RUBRICA 34 ”COD ŢARĂ DE ORIGINE”, după sintagma ”țării de origine” se completează cu sintagma ”, grupului de țări sau uniunii vamale”.
    3. Anexa nr.2 la Norme ”CODURILE țărilor conform standardului RC-CE 750/2005” se completează cu următorul cuprins:

EU

Uniunea Europeană    4. Anexa nr.14 la Norme “Lista codurilor documentelor anexate” se completează cu următorul cuprins:
184

Certificatul de exportator aprobat


    5. Direcţia dezvoltare și securitate informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” vor opera completările corespunzătoare în SI “Asycuda World”.
    6. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    7. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    8. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    9. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    10.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                  Vitalie VRABIE

    Nr. 416-O. Chişinău, 27 septembrie 2018.