OSFSM503/2018
ID intern unic:  377522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 503
din  27.09.2018
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1489     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    MODIFICAT
    OSFS03 din 04.01.19, MO13-21/18.01.19 art.171; în vigoare 18.02.19


    În legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 178 din 26 iulie 2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr. 309-320 (6704-6715) din 17.08.2018) în partea ce ține de prevederile art. 203 din Codul fiscal, precum și întru asigurarea bunei administrări fiscale, în temeiul  art. 1323 alin. (10), art. 133 alin. (1) pct. 8) și alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal,
ORDON:
     I. Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale se modifică, după cum urmează:
    - la pct.1 subpct. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Formularul „Act de ridicare a bunurilor”, Formularul „Proces-verbal cu privire la rezultatele vînzării la licitație”, Formularul „Proces-verbal al licitației nule”, Formularul „Cerere pentru participare la licitație” (pentru persoanele juridice), Formularul „Cerere pentru participare la licitație” (pentru persoanele fizice) se exclud;
    - punctele  2 și 3 din Ordin se exclud.
    II. Ordinul IFPS nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale se modifică și se completează, după cum urmează:
    - la pct. 2, subpct. (3) se exclude;
    - la pct. 8, sintagma “și 3)” se exclude;
    - la Anexa nr. 1, sintagma „avînd în vedere art. 203 alin. (14) din Codul fiscal” se exclude;
    - la Anexa nr. 4, în denumire, după cuvîntul „HOTĂRÎRE” de completat cu sintagma „nr. _______ din data ___________”;
    - la Anexa nr. 5, în denumire, după cuvîntul „HOTĂRÎRE” de completat cu sintagma „nr. _______ din data ___________”.
    [Pct.III abrogat prin OSFS03 din 04.01.19, MO13-21/18.01.19 art.171; în vigoare 18.02.19]
   
IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data 01.10.2018.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                      Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 503. Chişinău, 27 septembrie 2018.