HGC966/2018
ID intern unic:  377539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 966
din  03.10.2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012
pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010
 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1028
    În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La secţiunea 1 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 397), compartimentul V se completează cu poziția 2 cu următorul cuprins:
    „2. Ambrosia artemisiifolia”.
    2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va planifica anual în bugetul de stat mijloace financiare suplimentare pentru localizarea şi eradicarea organismului dăunător.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                              Nicolae Ciubuc

    Nr. 966. Chişinău, 3 octombrie 2018.