OMFC161/2018
ID intern unic:  377552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 161
din  26.09.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1491
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. În anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A.Programe și subprograme” programul 31 „Apărarea Naţională” se completează cu un subprogram nou, în următoarea redacție:
    „3106 Forțele Armatei Naționale”.
    2. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
    „00489 Instruirea în domeniul diplomației”;
    70238 Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii Belarus”;
    70239 Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii Populare Chineze”;
    70240 Proiectul „Competențe pentru locuri de muncă (Skills for jobs)”;
    70241 Proiectul „Susținerea educației de către Guvernul Poloniei”;
    70242 Proiectul „Consolidarea capacităților Forțelor Armate de transportare mentenanță și depozitare în siguranță a munițiilor și mărfurilor periculoase”.
    3. Prevederile punctului 2 intră în vigoare la data semnării. Punctul 1 intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                         Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 161. Chişinău, 26 septembrie 2018.