LPC202/2018
ID intern unic:  377601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 202
din  04.10.2018
pentru modificarea articolului 52 din Legea nr. 232/2016
privind redresarea şi rezoluţia băncilor
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 624     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 52 din Legea nr. 232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 707), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 52. – Perioada de desemnare a unui administrator temporar nu trebuie să depăşească un an. Banca Naţională a Moldovei poate prelungi, în mod excepţional, perioada de desemnare a unui administrator temporar, ori de cîte ori este necesar, în cazul în care condiţiile privind desemnarea administratorului temporar continuă să fie îndeplinite. Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, este responsabilă pentru a determina în ce măsură sînt îndeplinite condiţiile pentru menţinerea unui administrator temporar şi pentru a justifica o astfel de decizie în faţa acţionarilor.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 202. Chișinău, 4 octombrie 2018.