OMEIC490/2018
ID intern unic:  377645
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 490
din  15.10.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1527
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                    Chiril GABURICI

    Nr. 490. Chişinău, 15 octombrie 2018.


Anexă

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere

N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
812

„KARFEDION” S.R.L.

cod fiscal 1017602009116

Nr. 2 din 04 septembrie 2017
14.19
813

„ASPITON” S.R.L.

cod fiscal 1018611001605

Nr. 54 din 17 iulie 2018
14.1
814

„PROELINICA” S.R.L.

cod fiscal 1011600015836

Nr. 1/09 din 03 septembrie 2018

14.1
815

„B-TWWEN” S.R.L.

cod fiscal 1017603007979

Nr. 3 din 03 ianuarie 2018
Nr. 9 din 03 ianuarie 2018
14.1
816

„PROF-CONFECȚII” SRL

cod fiscal 1015600013151

Nr. 50 din 10 iulie 2018
14.1
817

„NORD MODA” SRL

cod fiscal 1015600013140

Nr. 47 din 10 iulie 2018
14.1
818

„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.

cod fiscal 1011600024704

Nr. 2/09 din 03 septembrie 2018

 
14.1
819

„RUSCA” ÎS

cod fiscal 1003605003817

Nr. 1/18 din 01 februarie 2018

14.1
820

SC „TURINFINIT” S.R.L.

cod fiscal 1003600124308

Nr. 61 din 14 septembrie 2018
Nr. 181005/1 din 05 octombrie 2018

Nr. 181005/2 din 05 octombrie 2018

14.1
821

FIE „ȘALTOIANCA” SRL

cod fiscal 1003600012894

Nr. 180914 din 14 septembrie 2018

14.1
822

„INFINITextil” SRL

cod fiscal 1011600042403

Nr. 102018 din 05 octombrie 2018

Nr. 59 din 14 septembrie 2018
14.1