OMEIC421/2018
ID intern unic:  377750
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 421
din  17.08.2018
cu privire la actualizarea Listei standardelor armonizate la
Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică
 a echipamentelor”

Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1573
    În temeiul art.13 lit.c) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.92-102, art.125) şi al pct.43 din Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.901), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista standardelor moldovenești în calitate de standarde armonizate la Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 29 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310, art.901).
    2. Se abrogă Ordinul Ministerului Economiei nr.168 din 11 august 2016 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, art.1329).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                            Chiril GABURICI

    Nr. 421. Chişinău, 17 august 2018.


    anexă