LPC207/2018
ID intern unic:  377805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  12.10.2018
privind modificarea articolului 64 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985/2002
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 643
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 64 alineatul (31) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul „72 de ore” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Andrian CANDU

    Nr. 207. Chişinău, 12 octombrie 2018.