OMFC179/2018
ID intern unic:  377824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 179
din  16.10.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1605     Data intrarii in vigoare : 16.10.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70243 Proiectul „Suport în dezvoltarea gestionării apei uzate în Regiunea de Centru a Moldovei”;
    70244 Proiectul „Program Inovațional  „Tehnologii Curate pentru întreprinderile mici și mijlocii și Start-ups”;
    70245 Proiectul „Integrarea Transportului public zero CO2” în rutele interurbane ale Republicii Moldova”;
    70246 Proiectul „Suport pentru Programul Transnațional Dunărea”.
    2. În anexa nr.10 “Clasificaţia surselor” punctul 6. „Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6 se completează cu coduri noi în următoarea redacție:

2
100
Banca de Dezvoltare a Republicii Belarus
2
101
Banca IndustrialășiComercială a Chinei
2
102

Organizația de DezvoltareIndustrială a Națiunilor Unite (UNIDO)

2
103
CorporațiaFinanciarăNordică de Mediu (NEFCO)

     3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                              Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 179. Chişinău, 16 octombrie 2018.