ECSMC1650/2018
ID intern unic:  377910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 1650
din  09.11.2018
din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 464/22 din 23 octombrie 2018
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1650
    Plenul CSM, în temeiul art. 4, 81, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10/5 din 5 februarie 2013, după cum urmează:
    - pct. 7 se completează cu lit e) avînd următorul conținut: ”În cazul în care nu este posibilă redistribuirea dosarelor în sediul în care a fost înregistrată cauza, președintele instanței dispune redistribuirea aleatorie a dosarului, cu emiterea unei încheieri motivate, către judecătorii din toate sediile instanței judecătorești”.
    2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării.
    3. Extrasul din prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
    PLENULUI CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                                       Victor MICU