HGO1116/2018
ID intern unic:  378008
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1116
din  14.11.2018
pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative
 „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 1184
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                               Eugeniu Sturza
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                Victoria Iftodi

    Nr. 1116. Chişinău, 14 noiembrie 2018.