OMEIC525/2018
ID intern unic:  378018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 525
din  09.11.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 1657
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                        Chiril GABURICI

    Nr. 525. Chişinău, 9 noiembrie 2018.


Anexă

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, scutite de TVA cu drept de deducere


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
823
„BEVERA NORD” SRL
cod fiscal 1003607000083

Nr. 1/09/2018 din 20 septembrie 2018

 
14.1
824
„ASPITON” SRL
cod fiscal 1018611001605
Nr. 57 din 12 septembrie 2018
14.1
825
„ORIENTAL – FASHION” SRL
cod fiscal 1017611002708
Nr. 58 din 12 septembrie 2018
14.1
826
„EXPRES CONFECȚII” S.R.L
cod fiscal 1017600036158
Nr. 51 din 10 iulie 2018
 
14.1
827
IE „ȘALTOIANCA” SRL
cod fiscal 1003600012894

Nr. 03/2018 din 03 octombrie 2018

 
14.1
828
ÎM „AGO D-ORO” SRL
cod fiscal 1013606001051
F/Nr. din 28 septembrie 2018
 
14.1
829
„ESTALINE” SRL
cod fiscal 1018611000941
Nr. 52 din 10 iulie 2018
14.1
830
ÎCS „DELOSEA” S.R.L
cod fiscal 1009600021454
Nr. 4 din 18 septembrie 2018
 
14.1
831
„GEOLAURA FASHION” SRL
cod fiscal 1018602008390
Nr. 04 din 25 septembrie 2018
 
14.1
832
SC „TURINFINIT” S.R.L.
cod fiscal 1003600124308

Nr. 181025 din 25 octombrie 2018

 
14.1
833
„PROF-CONFECȚII” SRL
cod fiscal 1015600013151

Nr. 06/2018 din 30 septembrie 2018

 
14.1
834
ÎCS „IDEA MODA” SRL
cod fiscal 1009600038410
Nr. 4 din 25 octombrie 2018
14.1
835
SC „TEXAGROTEH” SRL
cod fiscal 1006600054332
Nr. 05 din 28 februarie 2014
Nr. 1 din 22 octombrie 2018
14.1