OMFC190/2018
ID intern unic:  378127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 190
din  08.11.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 1685     Data intrarii in vigoare : 08.11.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Acti-vităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70247 Proiectul „WINET-Comerț și inovație în industria vinului (PBMN 2014-2020)”;
    70248 Proiectul „Piața energetică transparentă”;
    70249 Proiectul „EURAXESS TOP IV”;
    70250 Proiectul „TYPOLOGY”.
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                           Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 190. Chişinău, 8 noiembrie 2018.