LPC225/2018
ID intern unic:  378168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 225
din  01.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 701
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 31 din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. II. – La articolul 4 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 225. Chişinău, 1 noiembrie 2018.