LPC233/2018
ID intern unic:  378275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  08.11.2018
pentru modificarea articolului 109 din Codul
penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 731
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 109 alineatul (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, după textul „la capitolele II–VI” se introduce textul „ , la art. 264 alin. (1)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 233. Chișinău, 8 noiembrie 2018.