HGC1213/2018
ID intern unic:  378327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1213
din  05.12.2018
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea
invitaţiilor pentru străini
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1278
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Pozițiile „14. Republica India”, „25. Republica Federală Democratică Nepal” şi „31. Republica Democratică Socialistă Sri Lanka” din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art.381) se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                         Tudor Ulianovschi

    Nr. 1213. Chişinău, 5 decembrie 2018.